Buddhismen

In Glogpedia

by majaborglin
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Buddhismen

När man mediterar sitter man i en viss position (med benen i kors över varandra). Man sitter helt tyst och mediterar över Buddhas regler och sitt liv för att uppnå upplysning.

Buddhismen

Siddharta Gautama är buddhismens grundare. Han levde ett rikt liv men kändes att något saknades. Då gav han sig ut på en resa. Han satte sig under ett träd, där väntade han på upplyselse. Efter 40 dagar fick han sitt upplyselse. Siddharta Gautama ville dela med sig av det han visste och därmed skapades religionen.

Tripitaka är buddhismens heliga skrift. Den kallas också för "De tre korgarna". Den innehåller tre delar vinaya, sutta och abhidharma. I Tripitaka står det hur en buddhist ska leva.

Klostret är buddhismens heliga byggnad. Till klostert kan man gå för att meditera och få ro.

Siddharta Gautama är buddhismens grundare. Siddharta levde ett rik liv och det säg att han för ca 2500 år sedan var prins i Indien. Han kände ändå att det saknades något, därför gav han sig ut på en resa. Siddharta satte sig under ett träd och väntade på upplysning. Efter 40 dagar fick han sin upplysning. Han ville dela med sig av sin kunskap och därmed bildades religonen.

Den åttafaldiga vägen - ett sätt att leva1. Rätt kunskap2. Rätt sinneslag3. Rätt tal4. Rätt handlande5. Rätt yrke6. Rätt strävan 7. Rätt medvetande 8. Rätt meditation Den åttafaldiga vägen är buddhismens levnadsregler.

Buddhistiska ritualer och ceremonier~ dop ~ konfirmation ~ bröllop ~ begravning~ meditation Bröllop:Men har fört en borglig vigsel. Sedan tar man sig till ett kloster och äktenskapet blir välsignad.Dop:Föräldrar tar sina nyfödda barn till ett kloster för att få de välsignade. Munken brukar också stänka lite vatten på deras huvud.

Siddharta Gautama blev buddha. Buddha betyder "Den upplyste". Buddhismen har ingen Gud. Enligt buddha är det meningslöst med tro, bön och offer.

LamaEn lama är en klok lärare som hjälper buddhister att förstå meningen med livet. Den mest kända laman heter Dalai Lama.


Comments

    There are no comments for this Glog.