Buddhismen

In Glogpedia

by sofia102012
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Buddhismen

Buddhismen

Grundare

Siddharta Gautama sägs varit prins i Indien för mer än 2500 år sedan. Efter många år av strävan och meditation lyckades han nå sitt mål. Han blev tillslut upplyst och blev den första Buddhan. Efter att ha suttit och mediterat i 40 dagar, beslöt han sig för att bege sig av för att berätta vad han hade upplevt. Det tog tid innan hans idéer accepterades, men det lönade sig tillslut och han blev grundare av Buddhismen.

Helig byggnad

Helig skrift

Tripitaka-de tre korgarna. Tripitaka består av Buddhas predikan om hur en buddhist ska leva. De tre korgarna heter Sutta, Vinaya och Abhidarma.

Inom Buddhismen finns det många slags olika kloster. I varje kloster bör det finnas en avbildning/staty av en Buddha. Den kan man sitta och be/meditera framför och göra olika religionsutövningar, till exempel böner, offerritualer och andra riter.

Levnadsregler

Levnadsregler

Karma är mycket viktigt inom Buddhismen. Genom att följa alla kramas regler samlar man karma som sedan avgör hur man ska återfödas i sitt nästa liv (hierarki). Det är dessa fem regler man ska följa:-Skada inte något levande-Stjäl inte-Ljug inte-Var inte avundsjuk-Var vänlig och tålmodigMan ska följa den åttafaldigavägen. Symbolen ser ut som ett hjul som har åtta ekrar. Varje eker har en egen ''regel'':1. Rätt kunskap (att förstå Buddhas lära)2. Rätt sinneslag (att tänka goda tankar)3. Rätt tal (att inte ljuga eller använda elaka ord)4. Rätt handlare (inte döda, ljuga, stjäla, eller vara otrogen)5. Rätt yrke (ett yrke där man inte skadar andra som t.ex. slaktare)6. Rätt strävan (alltid försöka göra det rätta)7. Rätt medvetande (tänk alltid rena tankar)8. Rätt meditation (meditera rätt, enligt Buddhas förslag)Man anser att tro, bön och offer är meningslöst enligt en buddhist och istället ska man försöka förstå buddhas tankar och lära.

Cermonier och ritualer

Meditation:När man mediterar sitter man i en viss position och tyst tänka över buddhas regler samt sitt eget liv. Meditation är ett sätt att slappna av och rensa tankarna från stress.Loi Krathong-De flytande skålarnas högtid:Loi Krathong är en högtid som firas vid fullmåne i november som är en slags hyllning till vattengudarna. En Krathong är en slags båt som är gjord av bananblad som är formade som en lotusblomma. Båten fyller man upp med blommor stearinljus och rökelser. Innan man skickar ut båten ber man om förlåtelse för sina synder. Många skickar iväg ballonger som är gjorda av rispapper med levande ljus i. Man tror att vattnet har en ande som ger personen tur och tar med sig oturen ut i vattnet.Vesak:Vesak är en högtid som firas vid fullmåne i maj till minne av Buddha att han föddes, att han blev upplyst och att han dog.

Ingen Gud

Det finns ingen Gud inom Buddhismen eftersom det var Siddharta Gautama som grundade den. De tror istället på Buddha och de vill uppnå upplysning.

KARMA''What you put into the world, comes back to you. Hon you live your life determites what kind of life you will have''.

En gyllene medelväg:Enligt en Buddha är den rätta vägen till upplysning en gyllene medelväg. Denna väg grundar sig på kunskaper om ''De fyra ädla sanningarna''.

Anhängare:Det finns cirka 500 miljoner buddhister i hela världen.

Lama:En lama är en klok lärare som hjälper buddhister att förstå livets mening. Dalai Lama är en känd lama i Tibet.

Samsara:Enligt en hinduisk tro ingår att levande i ett evigt kretslopp av födelse, levande och död. Målet är komma loss från samsara och bli frälst.Nirvana:Nirvana är en slags befrielse från samsara. När man har dragit sig ifrån samsara har man uppnått Nirvana För att uppnå Nirvana ska man:-Meditera-Leva rätt-Förstå Buddhas tankar

Andra ceremonier:Dop- Inom Buddhismen tar man sina nyfödda barn till ett kloster och får dem välsignade. Det är inte riktigt som kristendomen men munkarna brukar stänka vatten på barnets huvud.Konfirmation- Under tonåren får ungdomarna tillbringa en viss tid i kloster för att få lära sig om kloster livet och om sin religion.Bröllop- Inom Buddhosmen har man borglig vigsel, men man kan sedan gå till ett kloster och få sitt äktenskap välsignat.Begravning- När någon har dött läser munken texter för den döda, för att hjälpa den för att föra vidare den döde till nästa liv. Det är tillåtet att kremera och jordfästa kroppen.


Comments

    There are no comments for this Glog.