Brazilie en milieu

In Glogpedia

by ambersarah
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies

Toggle fullscreen Print glog
Brazilie en milieu

Brazilië en milieu

Wat zijn de gevolgen van hetbroeikaseffect op Brazilië?

Ontbossing is verantwoordelijk voor 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Zo is ontbossing in Brazilie zelfs verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale CO2 uitstoot van dit land. Volgens de Braziliaanse regering is er tussen augustus 2012 en juli 2013 maar liefst 5843 vierkante kilometer bos gekapt. Dat is meer dan de oppervlakte van de provincies Noord- en Zuid-Holland bij elkaar. Uit de satellietbeelden blijkt dat er een stijging is van bijna 30 procent vergeleken met 2011.

Welke rol speelt Brazilië bij de opwarming van de aarde?

Welke oplossingen zijn er?

Door ontbossing in Brazilië verliezen veel dierenhun huis, zijn er minder goedkope grondstoffen en wordter minder CO2 omgezet in zuurstof.

Tegenwoordig gaat het al een stuk beter met Brazilië. Ze hebben een plan gemaakt voor de toekomst om de ontbossing te minderen. De ontbossing in het Amazonegebied is met al 14 procent gedaald. Brazilië denkt de doelstelling van 80 procent ruim voor de deadline in 2020 te kunnen halen.FSC is een keurmerk dat aangeeft dat het hout uit een duurzaam beheerd bos komt. Een bos krijgt dit label als het voldoet aan bepaalde eisen, zoals een beperkt aantal bomen kappen en het controleren tijdens het vervoer.


Comments

    There are no comments for this Glog.