Branislav Nusic

In Glogpedia

by AnaFilolog
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Branislav Nusic

Бранислав Нушић

Бранислав Нушић(1864-1938)Нушић је наш велики драмски писац, комедиограф и приповедач. Рођен је у Београду. Основну школу је учио у Смедереву, где му је отац, пошто је банкротирао водио трговачку радњу.

Нушић је био члан Српске краљевске академије. Нушићеве комедије су: Народни посланик, Сумњиво лице, Свет, Пут око света, Госпођа министарка, Ожалошћена породица, Др и Покојник.

Провео је на студијама у Грацу једну годину, а затим је завршио Правни факултет у Београду.

1887. је написао Сумњиво лице и песму Погреб два раба, због чега је осуђен на две године затвора.

Радио је у конзулатима Краљевине Србије у Битољу, Солуну, Скопљу и Приштини. Проживео је страхоте повлачења српске војске преко Албаније у Првом светском рату.

Your headline here

Your headline here

Your text here

Написао је романе за децу Аутобиографија и Хајдуци.


Comments

    There are no comments for this Glog.