Born to Read

by balanabal
Last updated 3 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Born to Read

Projekta partneri:I.C.Regio parko pamatskola (Turīnā, Itālijā); Nikola Vaivodova vidusskola (Vratsā, Bulgārijā); Katoļu vidusskola (Mulā, Spānijā); Lajoša Bardosa vidusskola (Budapeštē, Ungārijā), J.Basanavičius proģimnāzija (Viļņā, Lietuvā)Projekta ilgums: 3 gadiProjekta aktivitātes:- Skolotāju starpvalstu sanāksmes Latvijā, Spānijā, Lietuvā;- Mācību mobilitātes ar skolēniem Itālijā, Bulgārijā, Ungārijā

Projekta mērķi:- Veicināt ekstensīvu lasīšanu (EL) angļu valodā;- Papildināt bibilotēku ar grāmatām angļu valodā;- Veikt pētījumu par EL priekšrocībām; - Izstrādāt jaunus EL materiālus;- Izveidot audiogrāmatu skolēniem ar īpašām vajadzībām;- Pārņemt labas prakses piemērus no partnerskolām;- Aktīvi sadarboties ar projekta partnerskolām videokonferencēs, eTwinning paltformā un mobilitātēs

BORN TO READ"Dzimuši, lai lasītu"

Projekta partnerības koordinators:J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Daugavpils, Latvija)


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.