Borij

In Glogpedia

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemical Elements
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Borij

Kemijski element borij nosi u periodnom sustavu elemenata simbol Bh, atomski (redni) broj mu je 107, a atomska masa mu iznosi 267,13.

Borij

Opasnosti: Bohrij se nikad ne nalazi u prirodi i relativno malo atoma je ikad stvoreno. To bi bilo opasno zbog njegove intenzivne radioaktivnosti.

Otkriće: Bohrium su prvi put stvorili 1981. Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg i njihovi suradnici na Gesellschaft für Schwerionenforschung u Darmstadtu, Njemačka.

Minerali: Ne pojavljuje se u prirodi.Glavni izvor: Bohrij je stvoren tzv. hladnom fuzijom u kojoj se bizmut bombardira atomima kroma koji imaju samo toliko energije da stvore fuziju. Nađen je atom bohrija: 209^Bi + 54^Cr à 262^Bh + n

Opis: Bohrij je radioaktivan metal koji se ne pojavljuje u prirodi i samo je od istraživačkog interesa.

Izvor

Made by:Fany Šmit


Comments

    There are no comments for this Glog.