Bor, B

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Bor, B

Bor, B By Marija Škof

?

?

Bor je ne-metalni element koji može biti u nekoliko formi. Najčešća je amorfni Bor, tamni prah koji ne reagira s kisikom, vodom, kiselinama i lužinama. Reagira jedino s metalima s kojima stvara boride. Bor se koristi u izradi borosilikatnog stakla, praha za pranje rublja i usporivača gorenja. Bor su otkrili L. J. Lussac i L. J. Thenard u Parizu, Francuska i Humphry Davy u Londonu, Engleska. Izvor: http://www.pse.pbf.hr/hrvatski/_elementi/b/kemijski_podaci.html#KEMIJSKI

Amorfan smeđi prah ili teško taljivi kristali vrlo velike tvrdoće (9,5 po Mohsovoj ljestvici). U prirodi se nalazi još kao boratna kiselina, boraks, boracit, kolemanit i u još nekim mineralima; najveća su nalazišta u Kaliforniji. Elementarni bor se dobiva redukcijom bor klorida ili oksida; dodaje se nekim legurama radi povećanja čvrstoće. Najvažniji je spoj bora natrij-tetraborat (boraks), Na2B4O7 x 10H2O; postoji kao mineral u prirodi a dobiva se i iz nekih drugih minerala bora; poznat je već od starih vremena; služi za dobivanje gotovo svih drugih spojeva bora, za proizvodnju optičkog i tvrdog (borosilikatnog) stakla, za glazure, kao taljivo pri lemljenju, u kozmetici i u medicini kao antiseptik. Spojevi bora s vodikom (borani) jesu plinovite, tekuće ili kristalne supstancije vrlo neugodna mirisa, kiselog karaktera i vrlo otrovni; lako se oksidiraju.

Atomski broj: 5Relativna atomska masa: 10,811Naziv na hrvatskom: BorInternacionalni naziv: BorOksidacijska stanja: 3Talište / Vrelište (K): 2573 / 3931Elektronegativnost: 2,04 / 4,29 eVKonfiguracija zadnje ljuske: 2s22p1Element je: Prijelazni elementSpada u grupu: 13 / IIIaSpada u skupinu: Borova skupina


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.