Boleslaw Leśmian

In Glogpedia

by EsteraBurda
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Boleslaw Leśmian

Jakie inne występujące w wierszu środki stylistyczne potrafisz wskazać? Znajdź więcej przykładów

Niektóre środki stylistyczne/ cechy wiersza:

- charakterystyczne neologizmy: "skąpico-dziewczuro", "wwichrzeni", "bezwstydy",- wykrzyknienia: "Tańcowali aż do zdechu i aż do upaści!", "Wciornaści!"- porównanie: "Nasrożyli się do tańca, jak gdyby do boju",- uosobienie/ turpizm: "Aż się wzdryga wnętrznościami przerażony cmentarz!"- oksymoron: "dyszy bez oddechu",- nawiązanie do wierzeń ludowych: Południca,-nawiązanie do średniowiecznego motywu "danse macabre"

Wysłuchaj muzycznejadaptacji wiersza:

Dowiedz się więcej, na temat tego, czym była Południca - kliknij!

Bolesław Leśmian

(ur. 1877 - zm. 1937)Modernizm/ Dwudziestolecie międzywojenne

Przeczytaj wiersz "Świdryga i Midryga"-kliknij tutaj

Zastanów się, jakie znasz inne wiersze nawiązujące do wierzeń ludowych i przygotuj się do prezentacji jednego z nich na lekcji


Comments

    There are no comments for this Glog.