Boleslaw Chrobry

In Glogpedia

by zosia0409
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Boleslaw Chrobry

Dlaczego akurat Chrobry?Bolesław Chrobry to pierwszy król Polski, gospodarz zjazdu w Gnieźnie, zwycięzca wojen z Niemcami, doskonały wódz, który umocnił Polskę i poszerzył jej granice. Chociaż jest to postać tak odległa historycznie, to jednak odpowiada naszym czasom. W jego osobie uczniowie odnajdą autorytet godny naśladowania .

Bolesław Chrobry

Uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi pragną kontynuować tradycję szkoły podstawowej i zachować Bolesława Chrobrego jako patrona szkoły. Swoją wolę uczniowie wyrazili w ankiecie, w której za przyjęciem imienia Bolesława Chrobrego opowiedziało się 87 procent uczniów.

Na zakończenieMądrość Bolesława Chrobrego wyrażała się w podjętych próbach budowania zjednoczonej Europy. Nasze państwo, wzorem pierwszego króla Polski, również pragnie dążyć do urzeczywistnienia wizji wspólnej Europy. Nasze władze i my, obywatele demokratycznego państwa winniśmy dążyć tak jak Bolesław Chrobry do tego celu na zasadzie partnerstwa i równouprawnienia.

Krótka historia pierwszego króla PolskiBolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był także księciem Czech.Był synem Mieszka I, księcia Polski, i Dobrawy, czeskiej księżniczki. W 1000 roku zorganizował zjazd gniżnieński, na któtym gościł cesarza Ottona III. W 1018 roku zdobył Kijów, osadzając na ruskim tronie swojego zięcia Świętopełka I. W 1019 roku przyłączył do swojego państwa Grody Czerwieńskie. Popierał akcje misyjne Wojciecha Sławnikowica, biskupa praskiego, a po jego śmierci wykupił jego ciało od pogan. W 1000 roku doprowadził do powstania metropolii gnieźnieńskiej i trzech biskupstw (kołobrzeskiego, krakowskiego, wrocławskiego).


Comments

    There are no comments for this Glog.