Boeddhisme

In Glogpedia

by FleurFemm
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Boeddhisme

Het leven van de BoeddhaHet boeddhisme is de tweede wereldgodsdienst van Aziatische bodem en kent een stichter. De oorsprokelijke naam van de stichter was Siddharta Gautama. Later kreeg hij de eretitel Boeddha. Dit betekent: 'de Ontwaakte of de Verlichte'. Zijn volgelingen namen deze benaming over en noemden zichzelf boeddhisten. Er is niet veel over bekend over Siddharta, maar wat wel zeker is, is dat hij ongeveer 560 v.c.j geboren werd als zoon van een Sjoeddhodana. Dit was een heerser over een klein, hindoeïtisch koningkrijg in Noord-India. Om de kern van Boeddha's inzicht en zijn leer te begrijpen, moet men zich realiseren dat hij zowel van geboorte als door opvoeding een hindoe was. Boeddha heeft geleerd dat je bestaan op aarde afhankelijk is van de manier waarop je ziel heeft geleefd in een vorig bestaan.

Boeddhisme

Jaarlijkse feestenHet boeddhisme kent een aantal feesten: Vesakha Puja, Magha Puja, Asalha Puja en het Boeddhistische nieuwjaar. Het belangrijkste feest van de Boeddhisten is het feest van de Boeddha (Vesakha Puja), hiermee wordt gevierd dat er een verlichte meester (Boeddha) op aarde kwam. Hierbij beginnen de monniken in hun tempels met hun eigen speciale viering, waarna ze langs wees- , bejaarden- en verzorgingshuizen gaan. Als de monniken langs de mensen zijn geweest die hulp nodig hebben, gaan ze met verlichte voorwerpen zoals kaarsen over straat lopen. De twee afscheiding van het Boeddhisme: Hinayana- en Mahayana-Boeddhisme, vieren deze dag allebei op een andere manier. Het Hinayana-Boeddhisme viert naast deze gebeurtenis ook de geboorte van Siddharta, het bereiken van verlichting en de sterfdag van Boeddha. De Mahayana viert op de zag zelf alleen het feest van Boeddha en de drie andere gevierde feesten van die dag vieren de Mahayana’s op andere dagen in het jaar. Dit heeft te maken met de verschillende kalenders die de Mahayana’s en Hinayana’s hebben. Tijdens de Magha Puja wordt er gevierd en herdacht dat er zo ongeveer 1250 heiligen uit alle delen van het land naar Boeddha kwamen in Rajagaha. Dit gebeurde in de maand Magha, op een dag van de volle maan. Op deze dag werden de heiligen tot monniken uitgeroepen door Boeddha zelf, waarna de eerste sangha ontstond. Een sangha is een Boeddhistische monnikengemeenschap. De Magha Puja wordt dan ook wel het feest van de sangha genoemd. De Asalha Puja is de dag waarbij wordt herdacht dat de Boeddha voor de eerste keer zijn leer (dharma) verkondigde aan zijn volgelingen. Asalha Puja wordt daarom ook het feest van de dharma genoemd.Naast deze drie feesten is er ook nog het Boeddhistische nieuwjaar, waarbij het nieuwe jaar wordt ingeleid. Bij de Hinayana-Boeddhisten duurt dit feest drie dagen en bij de Mahayana-Boeddhisten maar liefs vijftien dagen. De twee soorten Boeddhisten hebben naast deze feesten ook nog hun eigen feesten, zoals de Hinayana-Boeddhisten het feest van het heilige tand vieren. Op deze dag is er een optocht van prachtige versierde olifanten die met een goud kistje door de stad heen gaan. In dit gouden kistje zit een tand van Boeddha, en wordt beschouwd als een belangrijk relikwie. De Mahayana-Boeddhisten vieren naast deze vier feesten ook de verjaardag van Kwan Yin, de meest vereerde en belangrijkste Boeddhist uit China. Op de verjaardag van Kwan Yin, gaan mensen bidden om voorspoed, boeten ze of lossen ze hun geloften in.

Boeddhistische rituelenIn het boeddhisme moet men het eigenlijk niet zoveel hebben van rituelen. Ze hebben een hekel aan strakke voorschriften, verplichtingen en regels, want die helpen je niet opweg naar verlossing. Voor Boeddhisten is iemands intentie altijd belangrijker dan het ritueel op zich. Boeddhistische rituelen zijn hierdoor vanouds gericht op bezinning, dit betekent: op het zuiveren van de geest. Zulke rituelen spelen zich grotendeels af rond de stoepa's en de kloosters.Dagelijkse rituelen bij het Boeddhisme vinden vaak bij de stoepa's plaats. Een dagelijks ritueel is dat mensen een aantal keer rond een stoepa lopen en tijdens deze rondgang bepaalde gebeden opzeggen.In het Hinayana-boeddhisme gebeurt dit bijna altijd ten ere van Boeddha. Maar in het Mayana geloven velde dat de goddelijke verlossers regelmatig op de aarde neerdalen om zich in te zetten voor het welzijn van de mensen. Volgens sommige liggen er ook geesten op de loer, die bedreigend zijn voor de mens.Om de goden, geesten en demonen te vriend te houden, en zo ook het evenwicht in de kosmos, bidt en offert een boeddhist bijna elke dag.

TibetIn Tibet heeft het boeddhisme zich vermengd met plaatselijke natuurreligies, waarvan de priesters de titel lama hebben. Het hoofd van het Tibetaanse boeddhisme heeft de titel dalai-lama. Hij is zowel leider van de staat als van de godsdienst. De Boeddha wordt in Tibet als een god vereerd. Een belangrijk kenmerk voor het Tibaans boeddhisme is de grote nadruk op geweldloosheid. Ook zijn er in Tibet aantal rituelen. In de muren van kloosters en tempels zijn vaak gebedsmolens aangebracht. Ook dragen de mensen zelf wel kleine exemplaren bij zich. Verder zijn er ook nog veel heilige teksten te vinden, bij voorkeur uit de soetra's van de Boeddha.

Stoepa

Het feest Magha Puja

ReïncarnatieReïncarnatie is volgens Boeddha een eeuwigdurende kringloop van oorzaak en gevolg. De manier van leven van het vorige leven bepaald hoe de persoon/dier in het volgende leven gaat leven. De ziel (atman) van de overleden persoon zal na een tijd opnieuw geboren worden in een ander lichaam van een levend wezen. Een goed leven zou leiden naar een stijging in de rangensamenleving en een slecht zal leiden tot het leven in een dierlijk bestaan. De voortdurende kringloop van wedergeboorten wordt door de Boeddhisten de samsara genoemd. Uiteindelijk is het hoogste doel in het leven de verlossing (moksja), hierbij gaat de ziel terug naar de goddelijke bron (brahman) waar de ziel ooit vandaan is gekomen. Door middel van verlossing wordt de reïncarnatie stop gezet. Het bereiken van verlossing is alleen heel moeilijk en veel mensen hebben hier meerdere levens voor nodig. De weg naar verlossing is meditatie, je plichten vervullen van je kaste en het vereren van goden.

GodenOmdat hindoes geloven dat de goddelijke bron (brahman) aanwezig is in alles wat leeft, bezit alles een goddelijke aard. Daarom geloven de hindoes er verschillende Goden zijn die zorgen voor onweer, stormen, enzovoort. Er is bij de goden van de hindoes ook een soort rangenorde, er zijn ‘hoge’ en ‘lage’ goden. De drie hoogste goden wordt de drie-eenheid genoemd en wordt als een drievoudig gestalte (trimoerti). Deze drie goden zijn Brahma, Visjnoe en Sjiva. Brahma is de god van de goddelijke bron, Visjnoe is de schepper van de aarde en mens en Sjiva is de schepper van het ritme van het leven en de doder. Naast deze Goden zijn er natuurlijk nog ‘lagere’goden zoals: Parvati, de godin van de vruchtbaarheid en Krisjna de god die helpt mensen het kwaad te overwinnen. Naast deze goden heb je ook nog: Hanoeman, de god die hielp koning Rama (avatara van Visjnoe) zijn vrouw te bevrijden van demonen en de Goden Laksjmi, Sarasvati en Ganesja. Zij zijn de goden van de liefde/geluk/welvaart, van de kunsten en van de wijsheid/moed. Iedere God wordt anders afgebeeld en bevat enige voorwerpen waaraan je de God kan herkennen. Zo heeft Ganesja een olifantenhoofd. Daarnaast bevatten enkele goden een rijdier, zoals bijvoorbeeld de tijger van Parvati.

Waarom hebben wij deze onderwerpen gekozenFeesten: We vonden erg leuk om te kijken naar de soorten feesten van andere geloven, want wij hebben in Nederland nog nooit feesten van hindoes gezien. Wel van moslims, christenen en Joden, maar geen hindoes. Daarom vonden we het leuk om meer inzicht te krijgen in de feesten.Boeddhistische rituelen: Wij waren verrast dat de boeddhisten het niet zo hebben van de rituelen, vooral omdat het zo'n grote godsdienst is. Wel hebben ze dagelijkse rituelen waar wij nu meer over te weten gekomen zijn. Reïncarnatie: Wij hebben dit gekozen omdat volgens ons het leven anders loopt, we worden geboren en we gaan dood. Bij het Boeddhisme wordt je opnieuw geboren en probeer je de verlossing te behalen. Boeddhisten leven dus heel anders dan dat wij doen, omdat wij niet een verlossing moeten bereiken. Het was voor ons dus heel apart om te kijken naar die manier van leven, maar het sprak ons wel aan en daarom kozen we het. Goden: We hebben dit gekozen omdat wij eigenlijk alleen maar iets afwisten van monotheïstische godsdiensten en niet van polytheïstische godsdiensten. Door middel van deze opdracht kregen we inzicht in het geloof van meerdere goden en konden we zien dat het bidden naar onze ‘God’ en het vereren van hun Goden heel anders is. Het leven van Boeddha: Wij kozen dit onderwerp omdat wij geïnteresseerd waren in wat hij nou eigenlijk allemaal heeft gedaan. Helaas is er niet veel over hem bekend, behalve dat hij rond 560 v.c.j. is geboren. Boeddha betekend 'de Ontwaakte of de Verlichte', dit wisten wij eerst ook niet.Tibet: We waren al veel over het Boeddhisme te weten gekomen, maar we vonden ook dat we meer over een land moesten komen te weten. Boeddha wordt in Tibet als een god vereerd.Wij vonden het leuk om meer te weten te komen over het boeddhisme. Het was een interessante opdracht.

Muziekje tijdens het lezen?

Femmie Oldewarrisen Fleur KokjeH4B


Tags

Comments