Blank Vertical Glog

by Majana
Last updated 2 years ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
Blank Vertical Glog

Ime i prezime autora: "Naslov djela"

Glavni lik - opiši glavni lik romana, navedi s kakvim se poteškoćama susreće

Istraži na web-u glavne podatke o bolesti od koje boluje glavni lik

Istraži na web-u glavne podatke o černobilskoj katastrofi - kada i gdje se dogodila, koje je posljedice izazvala. Možeš umetnuti u glog i fotografiju Černobila.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.