blank

by panib
Last updated 1 year ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
blank

malarstwoarchitekturafilm

Kultura międzywojnia przechodziła głęboką transformację. W świecie wojen,rewolucji i niepokojów  społecznych twórcy odchodzili od klasycznych wzorców piękna tworząc nowe kanony.

Kultura dwudziestolecia międzywojennego


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.