blank-513

by nbpaneva
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
blank-513

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА- НАРОДНИ НОСИИ

ИЗЛОЖБА

РАБОТИЛНИЦА

Народните носии во Македонија имаат вековна традиција, кои во долга низа години се пренесувале од поколение на поколение. При обликувањето главно место имала жената,бидејќи целокупната активност ја имала таа почнувајќи од предењето,бојадисувањето на преѓата,ткаењето,кроењето,шиењето и украсувањето.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.