blank

by dav10XX
Last updated 5 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music

Toggle fullscreen Print glog
blank

CORDA

VENT

PERCUSSIÓ

ORGANISTRUM És un instrument de tres cordes que es toca girant una maneta.

LLAÜT: Instrument de corda amb claviller cap enrere i caixa de ressonància en forma bombada. Es tocava amb els dits. És d'origen àrab.

CROMORN: És Un Instrument musical aeròfon, te una llengüeta encapsulada. La seva estructura és semblant a la del tub d'Una gaita i el so que produeix és fortament burleta.

ANYAFIL: És un aeròfon recte, el so sorgeix de la vibració dels llavis de d’intèrpret en un filtre en forma de petit embut. No presenten orificis, claus ni cap altre element constructiu que alteri l'afinació o el timbre.

DARBUKA: Tambor amb forma de copa i una membrana tensa a la part superior. Normalment està fet de ceràmica i es colpeja amb les mans.

PALILLOS: Aquest instrument consta de dues taules independents en fusta que es fa sonar col • locant entre els dits d'una mà i aplicant un moviment de canell perquè repiqui.

INSTRUMENTS DE L'EDAT MEDIEVAL


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.