Blackout v Turci

In Glogpedia

by gvptblackout
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
World Culture

Toggle fullscreen Print glog
Blackout v Turci

Kultura

1284 - prvá písomná zmienka „villa sancti Martini“1863 - Matica slovenská1866 - vznik Slovenského patentálneho gymnázia

Významná osobnosť slovenského národného hnutia. Bol mnohostranne aktívny ako spisovateľ, redaktor, organizátor slovenského literárneho života, novinár a publicista, politik, poslanec v uhorskom sneme, podpredseda Matice slovenskej, činovník Živeny a martinskej sporiteľne.

24. augusta 1994 bolo mesto Martin zákonom vyhlásené za národné kultúrne centrum Slovákov.

Viliam Pauliny-Toth

Blackout

v

Turci

Udalosti v Turci

Turiec je jeden zo slovenských regiónov a regiónov cestovného ruchu, ktorý zahŕňa okresy Martin (Dolný Turiec) a Turčianske Teplice (Horný Turiec). Zaberá územie Turčianskej kotliny, ktorá je vklinená medzi pohoria Malá Fatra, Veľká Fatra, Kremnické vrchy a Žiar. Krajom preteká rieka Turiec, ktorá sa vlieva pri Martine do Váhu.

'

'

Turiec

blackout - #diva


Comments

    There are no comments for this Glog.