Biosféra

In Glogpedia

by Terkacih
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Biosféra

Biosféra

živý obal Země

všechny živé organismy na Zemi (rostliny a živočichové)

Biosférajsou to všichny rostliny a živočichové na naší planetě..Jistě jste si někdy kladly otázku, proč u nás ve volné přírodě nežijí lvi, antilopi nebo třeba mangusty..Nejen kvůli podnebí se tito živočichové vyskytují v jiných podmínkách..Potřebují klima, na které jsou zvyklí a záleží také na množství vody nebo zda jsme v horách či nížinách..O teplotních páses jsme se sice už učily, k těm které známe ale přibidou ještě 2...Subtropický pás- přechodný pás mezi tropickým a mírným pásem..Subpolární pás- přechodný mezi mírným a polárním pásem..Teplotní pásy dělíme podle průběhu ročních telot vzduchu..Z hlediska rozmístění rostlin a živočichů, musíme brát v úvahu i možství a výskyt srážek a tvary zemského povrchu..Země se nám tak rozdělí do několika oblastí(typů přírodních krajin)..

Termín biosféra poprvé použil geolog Eduard Suess v roce 1875

mangusta

V biosféře autotrofní (obzvláště fotosyntetické) organismy převažují nad živočichy a ostatními heterotrofními organismy. Rostliny a ostatní autotrofové zajišťují fotosyntézou energie energetický vstup pro běh celé biosféry. Na živočišnou složku v biosféře připadá jen asi 10% biomasy. Je složena z : Fauny-živočichové Flory-rostliny


Comments

    There are no comments for this Glog.