Biomes Aquatics

In Glogpedia

by evaramos56c72abbcc028
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems
Grade:
5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Biomes Aquatics

Mar amb animals

Biomes aquatics

Biomes aquatics

Fauna i Flora

Biomes aquatics

Medis marins

Image description

Image description

Biomes aquàtics:Plàncton: Conjunt d’organismes que suren i no poden avançar nedant contra corrent. Bentos: Conjunt d’organismes que es troben fixos al substrat, en el fons marí, o que es desplacen amb certes limitacions.Nècton: Conjunt d’animals capaços de nedar i desplaçar-se autònomament, sense dependre del sentit del corrent marí. Nèuston: Són els organismes que suren a la superfície de l’aigua.

Fauna:Mamifers: balenes, catxalots, orques, pingüins… tot tipus de mamífers que van per l’aigua.Rèptils: serps, tortugues… tot tipus de rètils que van per l’aigua.Aus: gaviotes, pelícans, pingüinos, àliga pescadora… tot tipus d’aus que van, o fan vida relacionada amb l’aigua.Peixos: taurons, mantes ratlla, tot tipus de peixos.Invertebrades: esponges, meduses, cucs, cargols, calamars, pops, mol·luscs, crancs, llagosta, eriçons, pebrots de mar.

Medis marinsRepresenta el 70% de la superfície del planeta:Zona Intermareal: Franja de línia costanera on trenca l’onatge. La fluctuació de les marees en aquestes zones condiciona que estiguin periòdicament cobertes i descobertes d’aigua.Zona Nerítica: Franja ampla variable a la costa i que arriba fins a uns 200 metres de fondària.Zona Oceànica: Conjunt d’aigües que van més enllà dels límits de la plataforma continental. Són aigües més transparents perquè són més pobres en nutrients. Zona Abissal: Zona que s’estén en els fons marins, més enllà de la plataforma continental.

Medis aquàtics continentals Representen l’1% del total d’aigües del planeta i podem diferenciar entre els medis d’aigües calmades i els d’aigües en moviment.Rius: Es tracta d’un corrent continu que produeix una barreja constant d’aigua, motiu que facilita la disponibilitat d’oxigen. Deltes i estuaris: Són zones que es troben a les desembocadures dels rius en els que hi ha barreja i contacte entre les agües dolces i salades. Espècies euriterms: Són organismes que s’adapten als canvis de temperatura.


Comments

    There are no comments for this Glog.