Biofizyka

In Glogpedia

by magda0115
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Biofizyka

Funkcje Ucha Środkowego:

Ruch błony bębenkowej

Ucho środkowe składa się z: trzech kosteczek słuchowych(młoteczka, kowadełka, strzemiaczka), trabki Eustachiusza, powierzchni zewnetrznej okienka owalnego.

1.Przekształcenie fali akustycznej(rozchodzacej sie w powietrzu) w fale rozchodzaca sie w płynach wypełniajacych ślimak

W przewodzie słuchowym biegnie fala akustyczna, ciśnienie po stronie przewodu słuchowego jest wyższe niż ciśnienie od strony jamy bębenkowej co prowadzi do wychylenia do wewnatrz jamy bębenkowej. Gdy do błony dochodzi rozrzedzone powietrze ciśnienie po stronie przewodu słuchowego jest niższe od atmosferycznego i błona zostaje wychylona w przeciwna stronę, a więc zmiana ciśnienia powoduje drgania błony bębenkowej.

Wyrównanie ciśnienia ma istotne znaczenie gdyż różnica ciśnień prowadzi do naprężenia błony bębenkowej i ograniczenia słyszalności.

a) Zmiana wychyleń błony bębenkowej na mniejsze ruchy strzemiaczka ( w wyniku dźwigni siła wzrasta ok. 1,3 razy)

Sygnał aby zostać efektywnie przenoszony między ośrodkami musi zostać wzmocniony. Rodzaje wzmocnień:

b) Powierzchnia błony bębenkowej jest 17 razy większa od powierzchni strzemiaczka stad ciśnienie na błonie okienka owalnego jest 17 razy wieksze niz na błonie bębenkowej w wyniku czego siła jest 22 razy wieksza

2)Kontrola natężenia bodzca przed przekazaniem go do ucha wewnętrznego.


Comments

    There are no comments for this Glog.