Bioètica

In Glogpedia

by oscarsb19
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Experiments

Toggle fullscreen Print glog
Bioètica

Your text here

Bioètica

Què és?

Tres principis

Temes

La Bioètica és l'estudi interdisciplinari dels problemes ètics que sorgeixen en l'aplicació de la ciéncia i la tècnica als àmbits de la salut, la procreació, l'alimentació,...

•Principi d'autonomia: Estableix que les persones s’han de tractar com éssers autònoms, i que aquells que tenen disminuïda la seva autonomia han de posseir protecció especial.•Principi de beneficència: Estableix obligació d’esforç per assegurar el benestar del pacient. Inclou el principi hipocràtic de no-maleficència i l'obligació d'«extremar beneficis i minimitzar riscos».•Principi de justícia: Implica el tracte igualitari, la imparcialitat en la distribució de cures i recursos, de beneficis i de riscos (qui rep i qui els paga).

EutanàsiaMort d'una persona causada per una altra, quan la qualitat de vida està sota mínims, normalment per l'iniciativa del segon, a vegades amb permís o no del primer.

AvortamentAvortament o interrupció de l'embaràs durant els primers mesos que implica la mort del fetus, un ésser humà en progrés.

EugenèsiaMillorament genètic d'embrions que es fa possible mitjançant l'enginyeria genètica, i que permet evolocionar a l'espècie.

ClonacióClonació o reproducció asexual d'un ésser genèticament igual a un original; l'ovella Dolly és una mostra de les múltiples possibilitats


Comments

    There are no comments for this Glog.