Biodiversitat

In Glogpedia

by sm88rvxkp
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Biodiversitat

Conservacioe de la biodiversitat

Exemple de biodiversitat

Any internacional de la terra

El paper científic: La biodiversitat es important perque cada especie pot donar una pista als cientifics sobre l'evolucio de la vida. A mes, la biodiversitat ajuda a la ciencia a entendre com funciona el proces vital i el paper que cada especie te en l'ecosistema

Aliments: collites, ramat, medecines. S'han utilitzat les espècies de plantes silvestres per a fins medicinals a la prehistòria. Els animals també poden tenir un paper important, en particular en la investigació.

BIODIVERSITAT

Biodiversitat en el nostre mon

Projectes agrícoles i ramaders que impliquin l'eliminació de terres.Projectes forestals que incloguin la construcció de camins d'accés, explotació forestal intensiva.Canalització dels rius.Projecte hidroelèctrics que impliquin grans desviacions de l'aigua, inundacions o altres transformacions importants d'àrees naturals aquàtiques

Adrià Rubio i Sergi Ojeda 3rESO C

La biodiversitat es la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres, els ecosistemes terrestres i marins.

Com protegir la biodiversitat

Projectes industrials que provoquin la contaminació de l'aire, aigua o sòl.Pèrdua a gran escala de l'hàbitat per culpa de la mineria i exploració mineral.


Comments

    There are no comments for this Glog.