Bio 2

by evelinatofan
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Bio 2

Són orgànuls cel·lulars que tenen una forma allargada. Estan repartits per tot el citoplasma i el seu nombre pot variar, però normalment és alt. Estan envoltats per dues membranes, l'interior té molts plecs que es diuen crestes i l'exterior és llis. La matriu està plena d'un líquid amb nombroses substàncies dissoltes. Els mitocondris realitzen la respiració cel·lular que és necessària per produir energia.

Cloroplasts

És l'orgànul més gran de la cèl·lula. Molts cops ocupa una posició central, però es pot desplaçar. La mida també canvia depenent de la cèl·lula. Normalment n'hi ha només un de nucli, pero hi ha protozous que en tenen dos o més. Té dues funcions: dirigir i provocar tota activitat bioquímica que s'esdevé en el citoplasma.

Són orgànuls citoplasmàtics que només estan en les cèl·lules vegetals. Per la presència de clorofil·la normalment són verds, a vegades son d'uns altres colors. Dins dels cloroplast té lloc la fotosíntesi. Tenen dues membranes, una que delimita que és la externa i l'altre amb molts plecs anomenats lamel·les que és la interna. En aquests plecs és on hi ha corpuscles apilats que s'anomenen grana i en ells està la clorofil·la.

Mitocondris

Nucli

Embolcall cel·lular

Són capes que separen el mitjà interior de l'exterior. Són la membrana plasmàtica que tenen totes les cèl·lules i les membranes de secreció.

Cromatina

És una massa que està formada principalment per proteïnes i ADN, i està dispersa pel nucli mentres la cèl·lula no es troba en la fase de reproducció. Quan la cèl·lula comença la seva reproducció la cromatina es va enrotllant i van apareixent els cromosomes, unes estructures que són cabdals en la transmissió de la informació genètica.

Nuclèols

Els nuclèols es troben a l'interior del nucli. Poden haver-hi un o més d'un i normalment estan a tot tipus de cèl·lules. Són cropuscles petits però bastant densos. La seva funció és sintetitzar el material que després formará part dels ribosomes.

Cromosomes

Són orgànuls que contenen els materials portadors de l'herència biològica. Es troben al nucli i només es poden veure clarament durant els processos de divisió cel·lular. Quan es veuen tenen forma de dos cropuscles cilíndrics amb un estrenyiment anomenat centròmer que els divideix en dos braços.

Cèl·lula vegetal: destaca per la presència d'una paret de secreció gruixuda de cel·lulosa, l'exsistència en general d'un vacúol gran que es desplaça el nucli des del centre cap a un costat i la presencia de plasts que emmagatzemen el midó que si són estimulats per la llum s'enriqueixen de clorofil·la i es converteixen en cloroplasts fotosintètics.

Diferències i analogies cèl·lula animal i vegetal

Cèl·lula animal: té una membrana de secreció que està composta per la matriu extracel·lular, pot presentar flagels, cilis o emetre pseodopodes. Les cèl·lules animals en canvi de les vegetals tenen centríols. Però no tenen membrana de secreció cel·lulosa.


Comments

    There are no comments for this Glog.