Next-Gen

Bełza Władysław

by maranocna
Last updated 1 year ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Bełza Władysław

Władysław Bełza

17.10.1847 - 29.01.1913

Polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego. Najbardziej znany jako autor patriotycznej rymowanki dla dzieci "Kto ty jesteś? Polak mały!"


Comments

    There are no comments for this Glog.