Bevolking en welvaart

by tinapol
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
Bevolking en welvaart

Bevolking, welvaat en ontwikkeling in de wereld

G20: 19 rijkste landen + EUG8: Rijkste industrielandenEU28: Europese Unie van 28 landen

1.336.718.015

31 okt 2011

Per werelddeel

1. Bevolkingsspreiding in de wereld

2. Welvaart over de wereld

3. Menselijke ontwikkeling over de wereld

Alfabetiseringsgraad

Belgie: 350inw/km2

Welvaart: mate waarin de behoeften met de beschikbare G&D kunnen worden bevredigd.Hoe meten?BNP: Som van G&D in geldwaarde / aantal inwoners van dat land

HDIlevensverwachtingalfabetiseringsgraadonderwijskoopkracht


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.