Begeleid bij autisme

In Glogpedia

by kimpepers
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
Begeleid bij autisme

Kim PepersMVOM42A

Wat erg belangrijk was voor mijn cliënten, was dat we ze serieus nemen. Echt individueel naar ze luisteren wat zij vinden, daarna samen een afspraak maken en deze te visualiseren.In het boek van 'Geef me de 5' staat precies beschreven waarom wij bij deze heren afspraken maken door middel van pictogrammen. Het geeft alle mannen duidelijkheid en structuur, zo weten ze altijd de afspraken zonder dat er begeleiding erbij moet zijn om ze te sturen. Zo zijn er geen onduidelijkheden meer bij hun gezamelijke activiteiten zoals tv kijken of radio luisteren.Een maand later houden de cliënten er zich nog allemaal aan en de ruzies om volume van tv en radio is afgenomen! Zo zie je maar, iets kleins als twee pictrogrammen met ernaast 2 cijfers problemen op kan lossen.

In een woning op mijn vorige stage wonen 4 mannen, allemaal bekend met autisme. Zij hadden regelmatig ruzie om de volume van de radio en televisie.Samen met mijn collega hebben we bedacht om gezamelijk een afspraak te maken met hoe hard de tv en radio mag en deze te visualiseren door pictogrammen met cijfers erbij. Dit kunnen ze allemaal lezen.

Casus

Begeleiding bij autisme

Hoe kun je begeleiden?

Dit boek is geschreven naar ouders en opvoeders toe. Het is beschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid wat een kind met autisme nodig heeft. Er staan zoveel verschillende tips en begeleidingsstijlen in, dat haast iedereen er wel handige tips en trucs uit kan halen voor zijn/haar kind of cliënt. Want niemand met autisme is hetzelfde!Het is een geweldig boek als het gaat om begeleiden bij autisme!

'Geef me de 5'

Beroemde mensen met autisme.Hoewel we vaak als eerste denken aan de negatieve kanten van autisme, of dat kinderen dan geen toekomst meer hebben.Hiernaast mensen die bewijzen dat het niet zo is. Van Bill Gates (oprichter van Microsoft), Robin Williams (geliefd acteur) tot Bob Dylan (grote zanger vanaf de jaren '70)

Ik ken best veel mensen met autisme, zo onder andere mijn broer. Soms kan het lastig zijn, maar er zijn zoveel mooie kanten aan mensen met autisme!Ook is het belangrijk om de termen van vroeger los te laten, maar om naar elke persoon als individu te kijken.Zo kun je voor elke persoon met autisme een gepaste begeleiding kunt vinden.

Video over een man Ischa, over zijn leven met zijn autisme.

Conclusie

Beroemde mensen met autisme


Comments

    There are no comments for this Glog.