Àbac de Gerbert

In Glogpedia

by albertrenna56177e47845b4
Last updated 5 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Measurement

Toggle fullscreen Print glog
Àbac de Gerbert

En èpoques molt primerenques l'home primitiu va trobar materials per a idear instruments per a comptar. És probable que el seu inici fos una superfície plana i pedres que es movien sobre línies dibuixades amb pols. Avui dia es tendeix a pensar que l'origen de l'àbac es troba a la Xina, on l'ús d'aquest instrument encara és notable, igual que al Japó

.

ÀBAC

Historia:

Definició

L'àbac (del llatí abăcus,que significa "taula") és una eina per al càlcul manual d'operacions artimetiques

En que consisteix?

Consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles.poden representar nombres enters o decimals.

Curiositats:

Àbac de gerbertEn aquest àbac es fa servir la numeració decimal que Gerbert va aprendre a Vic i a Ripoll entre els anys 967 i 970 on va estudiar sota la protecció del Comte Borell II de BarcelonaEs creu que Gerbert va ser la primera persona a fer servir la paraula llatina abacus.

.

.


Comments

    There are no comments for this Glog.