Avantguardisme a Catalunya

In Glogpedia

by nilfermin3356bae8a78d31c
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Avantguardisme a Catalunya

Dadaisme:Sorgeix a Zuric el 1916Creadors de la escriptura automàticaLlenguatge incoherent, no busquen crear, sinó destruirAutors: Francis Picabia i Tristan TzaraObra: Pape Religieux, de Francis Picabia (1920)

El cubisme neix com a moviment literari al 1913.En aquest moviment les figures humanes i els objectes son descompostos en figures geomètriques, d’aquesta manera obliga al espectador a reconstruir l’obra mentalment.Una altre fet característic d’aquest moviment és que la disposició dels versos és totalment lliure i els signes de puntuació són suprimits.El manifest cubista va ser escrit per Guillaume ApollinaireEls poemes en aquest moviment literari incorporaran dibuixos i una disposició artística del versos.

Cubisme

Dadaisme

Surrealisme

Moviment principalment poètic, però tocà tots els temes (teatre, pintura, escultura i cinema)Explicat a Catalunya en el "Manifest groc" de l'any 1928Moviment artístic, intel·lectual i cultural que es basava en l'exploració de l'inconscient i dels somnis

Apareix al 1909 el primer manifest futurista de Marinetti.El futurisme defensava l’apologia de la violència i la guerra, va exaltar la vida moderna i va convertir la màquina i la velocitat en símbols de la civilització tecnològica que s’acostava.Van aconseguir dinamisme i velocitat expressiva en els poemes mitjançant:El cal•ligramaVan suprimir els adjectius i van deixar les paraules en llibertat.Van suprimir els signes de puntuació i van fer un ús diferent de les majúscules i minúscules.Van crear imatges atrevides.

Futurisme

Avantguardisme a Catalunya

Va publicar articles periodístics denunciant injustícies socials i la guerra.Gran interés per la cultura, frequentant tertúlies i classesEs va interessar en el anatguardisme al dirigir una llibreriaSota la influència del Cubisme i del Futurisme va escriure els seus primers llibres de poesia: -“Poemes en ondes hertzianes” (1919) -“L’irradiador del port i les gavines” (1921)

Joan-Salvat Papasseit


Comments

    There are no comments for this Glog.