Avantguardes (Llengua Catalana)

In Glogpedia

by laibertmarc
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
Avantguardes (Llengua Catalana)

El dadaisme és un moviment artístic que va sorgir en el Cabaret Voltaire, a Zurick.El seu precursor va ser Hugo Ball i va aparèixer immediatament després del surrealisme. a Catalunya aquest moviment va aparèixer gràcies a les galeries Dalmau on els artistes van exposar les seves obres i també gràcies a Picaua que a la revista391 va ser portaveu del dadaisme. La postura d'aquest moviment era nihilista, anàrquica, irracional i primitivista, volent canviar les normes, la política i l'art del moment.La fi del dadaisme va arribar amb el manifest del surrealisme

Avantguardes

Llengua catalana

1907

1909

1916

1924

El Surrealisme va aparèixer l’any 1919, quan els poetes francesos: André Breton i Phillipe Soupault començaren a publicar a la revista "Littérature", que es convertí en una revista molt important de la nova avantguarda de París. S’hi publicaren textos surrealistes i, l’any 1924, el Primer important Manifest del Surrealisme. El Surrealisme no és pròpiament un estil artístic sinó un moviment molt més ampli que adoptà moltes formes diverses. Per a molts el surrealisme s'ha de considerar a part de les avantguardes, és una de les seves evolucions. Altres, però, l'engloben dins aquest corrent pel seu afany trencador. El seu representant més important fou André Breton.El surrealisme reivindica l'escriptura automàtica i la inclusió del món del somni per fer obres d'art realment originals. L'autèntica literatura ha de sortir del jo més profund, sense control racional (seguint les teories de la psicoanàlisi). Per això els textos surrealistes estan plens d'imatges impossibles d’entendre i humor absurd.

Característiques-Nova manera d'entendre la realitat: està relacionat amb el que no es visible: un estat d'ànim,-Molt influït per les noves tecnologies òptiques, lligats al cinematògraf Volen acabar amb la tirania dels sentiments-Diversos membres del grup futurista es van embarcar amb el feixisme italià de Mussolini, Marinetti participà en la Guerra d'Etiopia (1935) i en la segona Guerra mundial combaté contra el front rus-El moviment futurista sorgí a Itàlia amb els pintors Giaccomo Balla, Carlo Carrà, Umberto Boccioni i Gino Severini que reivindicaven la modernització de la cultura italiana. Filippo Tommaso Marinetti en fou l'aglutinador i principal teòric.

El cubisme literari va suposar una nova atenció a l'aspecte gràfic dels textos, el paper dels espais en blancs, de la tipografia...Guillaume Apollinaire va ser un dels principals conreadors d'aquest moviment, amb invencions com la del cal·ligrama, que donaria pas a la poesia visual. A Catalunya, un cubista molt important va ser Joan Salvat-PapasseitEl cal·ligrama és la forma més genuïna de la poesia cubista. El text es presenta sota una imatge visual que sugereix el tema del poema o bé s'hi relaciona.

Cubisme

Futurisme

Manifest futurisma italià

Dadaisme

Surrealisme


Comments

    There are no comments for this Glog.