Auschwitz Concentration Camp

In Glogpedia

by galigluz
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Jewish History
Grade:
9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Auschwitz Concentration Camp

מחנה הריכוז וההשמדה אַוּשְׁוִויץ שבדרום פולין היה הגדול במחנות ההשמדה שהקימה גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, ובו נרצחו כמיליון ומאה אלף יהודים, יותר מבכל אתר אחר במהלך המלחמה.‏ היה זה מחנה ההשמדה שפעל במשך הזמן הרב ביותר (מיוני 1940 עד ינואר 1945) מכל מחנות ההשמדה, ובו הגיעו לשיאו תיעושו של רצח ההמוניםאושוויץ שימש כמרכז המנהלי של כלל מערכת המחנות. בתחילה שימש המחנה למאסר אינטלקטואלים פולנים וחברי תנועת ההתנגדות וליהודים, ואחר כך נאסרו בו גם שבויים סובייטיים ופושעים רגילים. במחנה היו בדרך כלל בין 13 ל-16 אלף אסירים, וב-1942 הגיע מספרם לכ-20 אלףלאחר פלישת הצבא הנאצי לפולין בספטמבר 1939 חילקו הגרמנים את שטחי פולין אותם כבשו לשני חלקים. החלק המערבי ובו -10 מיליון איש סופח מיידית לרייך השלישי, ואזור מרכז פולין המשיך להתנהל תחת משטר כיבוש צבאי. בחלק המערבי, בו הוקמה מאוחר יותר אושוויץ, נקטו הנאצים בצעדים מיידים ל"גרמניזציה" של הטריטוריה החדשה בהתאם לאידאולוגיה של "מרחב מחיה". מחנות הריכוז היו מוסד מוכר בגרמניה הנאצית. בתחילה נועדו המחנות להיות כלי לדיכוי מתנגדי השלטון בתוך גרמניה עצמה; בשלב השני כבר נועדו המחנות לכליאת "אלמנטים לא רצויים", פושעים ויהודים, במיוחד לאחר "ליל הבדולח". מטרת המחנות לא הייתה השמדה, אך העבודה שהוטלה על העצירים במחנות הייתה קשה יותר ויותר, והזלזול בחיי אדם במחנות אלה הלך ועלה. בהתאם, גדל מספר הנספים במחנות הריכוז המחנה בתחילה לא נועד לשם הריגה, אך עם הפעלת "הפתרון הסופי", וכשהוחלט לסגור את מחנות מבצע ריינהרד, הפך מחנה בירקנאו לאתר ההשמדה המרכזי

מקורות מידע

תמונות תלמידי תיכון מושבה מזכרון יעקוב מסע לפולין, אפריל 2014http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15450http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Shoa/HaMasaLePolin.htmhttp://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%20405.pdfhttp://en.auschwitz.org/lekcja/1/#http://www.youtube.com/watch?v=Z3ewvkrNPxIhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5#.D7.94.D7.A7.D7.9E.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.97.D7.A0.D7.94

למה הפך אושוויץ ממחנה עבודה למחנה השמדה

שיעור מקוון

AUSCHWITZ AS A CONCENTRATION CAMP

אני מאמין בשמש גם כאשר איננה זורחת אני מאמין באהבה גם כאשר אינני חש בה אני מאמין באלוהים גם כאשר הוא שותק

Your text here

אלבום אושוויץ

שמי אופל, אני תלמידת תיכון והשנה זכיתי לקחת חלק במסע לפולין מטעם בית הספר בו אני לומדת.י במסע ביקרנו במחנות עבודה ומחנות השמדה ושמענו את סיפורם המרתק והמזעזע של ניצולי שואה רבים.י עבורי המסע היה חוויה בלתי נשכחת שלמדתי ממנו המון ולדעתי החשיבות לעבור אותו היא רבה מאוד, עבור יהודי ולא יהודי.י

המסע בני הנוער לפולין מסע של אדם בעקבות בני אדם


Comments

    There are no comments for this Glog.