Aukera berri bat

by kurubioa
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Aukera berri bat

Aukera berri bat

Esnatu eta kalera begiratzean beti berdinak diren egun horietako bat.Gitarra honekin, zure ahotsa betetzean egunak amets bihurtzen dira iluntzean. Aukera berri bat degu orain ikusten aurrera egiteko beharrezko indarra. Une honetako pentsamendu ta desio bakarra zera zure aukera, gure aukera. Doinua hau, doinu hau, doinu hau. Ez du balio atzera begiratzeak oztopoak gainditzeko borrokatu beti. Denbora izango da etorkizunaren jabe eta gure ametsen erantzule. Aukera berri bat degu orain ikusten aurrera egiteko beharrezko indarra. Une honetako pentsamendu ta desio, bakarra zera zure aukera, gure aukera. Une honetako pentsamendu ta desio bakarra zera zure aukera gure aukera. Doinua hau, doinua hau, doinu hau. Doinu hau


Comments

    There are no comments for this Glog.