Next-Gen

Augustin Tin Ujević

In Glogpedia

by HristinaAksentijevic
Last updated 3 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Augustin Tin Ujević

Аугустин Тин УјевићСвакидашња јадиковка

”Јер ми је мучно бити слаб, јер ми је мучно бити сам(када бих могао бити јак,када бих могао бити драг), но мучно је, најмучнијебити већ стар, а тако млад!“

Ујевић је са највише песничке снаге опевао своје мисаоне и емоционалне доживљаје из година Првог светског рата. Та његова поезија представља интимну аутобиографију ратника који је рат провео у потпуној људској потиштености и потлачености. Песник се у годинама ратних ужаса осећао као оковани и понижени себар, па је у таквим мислима и расположењима и опевао, како личну, тако и општу људску трагику.

С раном у том срцу, тамну и у болу,С тајном у том трудну и проклету бићу,Са звијездом на челу, са искром у окуГази стазом варке, мртви Ујевићу.

Осећање преране остарелости и песмистичке клонулости било је карактеристично осећање код наших писаца на почетку 20. века, а условљено великим и трагичним друштвеним околностима које су обележиле то доба. Слично осећање познато је и у светској књижевности: ”weltschmerz“ (светски бол) у немачкој књижевности, и ”spleen“ у енглеској књижевности, које је карактеристично за истоимену Бодлерову песму.

Песма је написана 1917. године, за време Првог светског рата. Док борави у Паризу, Ујевић доживљава највећа разочарања, губи веру у људе, и све своје идеале.

Само је сан стварност.Тин Ујевић


Comments

    There are no comments for this Glog.