Atoommodel van Bohr

by stephanieklingeleers580331e9257c0
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Atoommodel van Bohr

ATOOMMODEL VAN BOHR

BiografieNiels Henrik David Bohr geboren in Kopenhagen op 7 oktober 1885 was een Deens theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

één van de grondleggers van de atoomfysica

Het atoommodel van Bohr was gebaseerd op het atoommodel van Rutherford, waarin zeer lichte elektronen zich in cirkelvormig banen rondom een kleine, positief geladen zware kern bewegen.

HYPOTHESEN BOHR- Een elektron kan zich steeds in bepaalde banen (met bepaalde energieën) bevinden.- In stabiele toestand zit een elektron in de grondtoestand.- Een elektron kan zich in een aangeslagen toestand bevinden (met hogere energie).- Zo'n elektron valt terug naar de grondtoestand onder uitzending van straling.

ATOOMMODEL VAN BOHR : SCHILLENVolgens atoommodel van Bohr bevinden de elektronen van een atoom zich op in een aantal schillen rondom de kern, die elk een verschillend energieniveau hebben. Elke schil kan een beperkt aantal elektronen bevatten. De elektronen van een stabiel atoom zitten in de schillen met de laagst mogelijke energie.Schillen worden met toenemende afstand tot de kern aangeduid door de letters K, L, M, N, O, P en Q.

De schillen van een atoom


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.