Atom

In Glogpedia

by huseyinazar
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Atom

ATOM

400BC

1803

1897

1911

1913

1932

1926

Niels Bohr Niels Bohr, elektronların çekirdeğin etrafındaki belirli yörüngelerde dolanabileceğini ve belirli enerji seviyelerinde olabileceğini söyleyerek Planck'ın kuantum teorisi ile Rutherford'un atom modelini birleştirmiştir.

Werner Heisenberg Werner Heisenberg,atom içindeki elektronların yerinin ve hareketinin tam olarak belirlenemeyeceğini söyleyerek kendi adıyla anılan heisenberg belirsizlik ilkesini oluşturdu.

James Chadwick James Chadwick, çekirdek içindeki nötronun yapısını keşfetti

Ernest Rutherford Ernest Rutherford,alfa parçacıklarını altın folyö içinden geçirerek parçacıkların büyük bölümünün sapmadığını ve atomun boşluklu bir yapıda olduğunu buldu.Bazı parçacıklar ise saçılmaya uğradığı için pozitif yüke sahip çekirdekli atomu keşfetti.

Democritus Democritus,maddenin görülebilmesi mümkün olmayan, bölünemez parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların maddenin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşları olduğunu söyleyerek bu parçacıklara Yunanca ''bölünemez'' anlamına gelen atomos(atom) adını vermiştir.

J.J. Thomson J.J Thomson, atomu,homojen şekilde dağılmış pozitif yüklerin içinde,negatif yüklü elektronların gömülü bulunduğu bir kürecik olarak tanımlayarak "üzümlü kek" modelini yarattı.

John Dalton John Dalton,elementlerin atom adı verilen son derece küçük taneciklerden oluştuğunu,ayrıca,bir elementin bütün atomlarının birbirinin aynı olduğunu ancak bir elementin atomlarının diğer elementlerin atomlarından farklı olduğunu ifade ederek kendi atom modelini yarattı.


Comments

    There are no comments for this Glog.