ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

In Glogpedia

by ezgiulusoy568d39863eee2
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
4,7,9,12

Toggle fullscreen Print glog
ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Rutherford

•Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır.•Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir.•Atom katı, sert, içi dolu küre şeklindedir.•Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.•Atomlar parçalanamaz

Atom artı yüklü maddeden oluşmuşturElektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler.Elektronların kütleleri çok küçüktür bu yüzden atomun tüm kütlesini bu artı yüklü madde oluşturur. (Üzümler -, kek ise + yükleri temsil etmektedir)Atom küre şeklindedir.Thomson atomun içinde küçük tanecikler olduğunu ve dolayısıyla atomun bölünebileceğini keşfetti.

MODERN ATOM TEORİSİ

BİLİM ADAMLARI

•Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder.•Her hangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder.•Elektron kararlı hâllerden birinde bulunurken atom ışık (radyasyon) yayınlamaz.•Elektron hareketinin bulunduğu kararlılık seviyeleri vardır.

MODERN ATOM TEORİSİ

Atomda büyük boşluklar vardır.Atomda + (pozitif) yükler çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanmıştır.Atomda pozitif yük, kütle merkezinde çekirdek diye adlandırılan çok küçük bir hacimde toplanmıştır.Atomda pozitif yüklü tanecikler kadar elektron, çekirdeğin etrafında bulunur ve atom hacminin büyük bir bölümünü elektronlar kaplar.Rutherford atom modeli ile Modern Atom Teorisi ve Bohr atom modelinin temelleri atılmıştır.

John Dalton

ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Thomson

Niels Bohr

Modern Atom TeorisiBohr atom modeli, tek elektronlu türlerin davranışlarının açıklanmasında başarılı olmakla birlikte, çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Modern atom teorisine göre , Bohr atom teorisindeki gibi elektronları yörüngelerde sabit hızla dönen tanecikler olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü elektronun hızı ve yeri için kesin bir şey söylenemez. Elektronun bulunma olasılığının olduğu yerlerden bahsedilir.


Comments

    There are no comments for this Glog.