Ateliers

In Glogpedia

by marsole92
Last updated 5 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
School Wiki/Webpage
Grade:
1

Toggle fullscreen Print glog
Ateliers

Your text here

.

Your text here

.

.

.

és un “workshop” o taller pel nen, un lloc per l’investigació, pensament crític i descobriment. On l'estil de treball és “utilitzar els materials com a llenguatges”, on cada nen pot utilitzar tots els elements que necessiti per expressar les seves creacions, les creacions en petits grups(2 o 4 nens) o creacions en grup-classe. *Tot això ho supervisarà un expert qualificat, normalment també s'acostuma a tenir algú de belles arts ajudant.

.

.

QUE ES UN ATELIER?

.

ATELIERS

QUE EXTREUEN D'AIXO ELS NENS?- Els infants s’acaben autoformant per la seva pròpia iniciativa- Respecte per els altres, per les coses, als objecte i la importància de l’estètica de l’entorn.- Organització del temps del dia a dia, setmanes, mesos, anys...- Els pares s’animen a participar als projectes oferins la seva experiència i aprenent junt amb els seus fills.- Els infants descobreixen que la finalitat de la comunicació és millorar l’autonomia de les persones i del grup- Actitud d’escoltar per entrar en relació amb els altres (família, infants, mestres...)- Compartir temps, espais, pensaments i materials

- Aules amb moltes plantes, làmpades de peu i amb estanteries on estan els treballs dels nens per crear un espai acollidor, natural i que permeti les propostes de joc, però mai que sigui un espai recarregat, ja que pot distreure als infants.- Al centre de la sala, hi ha d’haver una illeta o espai on cada dia es saludaran i on es reuniran per parlar del què faran en els projectes.- Les altres àrees han d’estar ubicades per centres d’interès com per exemple el racó de les matemàtiques, el racó de l’art (atelier), el racó del joc lliure..

I....COM SON LES ESCOLES REGGIO EMILIA?- Escola com a lloc de producció de cultura, com un laboratori on experimentes el teu aprenentatge.- Es dedica principalment en l’agricultura.- Utilitzar els materials com a llenguatge per això l’infant disposa de tots els elements que necessiti per expressar les seves creacions.- Propòsit: expandir les formes i les funcions de les relacions i de les interaccions.- No te currículum ni programacions, tot sorgeix a partir de les idees dels nens i d’allà es programa.- Els professors no subestimen les capacitats dels infants quan es tracta de l’esforç continuat que aquests estan realitzant per entendre allò que estan explorant i coneixent.- Els mestres observen el treball dels nens i hi intervenen quan es perd l’interés.- Tot es construeix i s’elabora a partir dels anys, aportant coses la família i la pròpia escola.- Es registren tots els comentaris i les propostes dels infants.- Tots els nens i nenes tenen la capacitat i l’interés per establir relacions i involucrar-se en interaccions social i construir els seus propis aprenentatges.- Els nens aprenen mitjançant experiències concretes.

PERO... D'ON VENEN?Uns dies després de la Segona Guerra Mundial, el poble de Villa Cella (municipi Reggio Emilia) amb els restes dels bombardeig va començar a construir una escola, a la escola van posar una placa que deia: “Homes i dones que treballen junts, construïm les parets d’aquesta l’escola perquè voliem un lloc nou i diferent pels nostres fills” (Maig, 1945)I d’aquesta escola va sorgir el moviment dels ateliers conegut com: Investigació Reggio Emilia

Els cargolets (Sant Cugat del Vallès)

La vall (Bellaterra)

CEIP Ramon Macip-Dolors Granés (Cardedeu)

La farga (Sant Cugat del Vallès)

.

.

.

.

.

QUE NECESSITA AQUESTA ESCOLA?- Els pares han de ser competents per guiar els seus fills i col·laborar a l’escola- És necessari un taller espaiós amb una gran varietat de materials, eines i recursos perquè els nens explorin i s’expressin.- Les aules es connecten entre si amb grans portes i finestres, on es poden veure les aules dels costats. Totes les aules donen al pati i es connecten amb els passadissos amb grans finestrals i portes, fins hi tot, poden veure el cel (il·luminació natural). - Parets blanques, decorades pels murals dels nens ja siguin d’aquell curs o de cursos anteriors. Sempre es guarden- El mestre ha de tenir formació artística per poder acompanyar a l’infant en el seu aprenentatge.

.

.

Mar Sole Carlota Gutierrez


Comments

    There are no comments for this Glog.