Astrologi

In Glogpedia

by DanielH2204
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Astrologi

Astrologi går ut på troen om at himmellegemenes relative posisjon påvirker hendelser i livet. Vitenskapen ser på astrologien som en pseudovitenskap, eller overtro, på grunn av mangelen på vitenskapelig bevis, og en rekke vitenskapsmenn har kritisert astrologien. Astrologi er dessuten heller ikke basert på vitenskapelige prinsipper, men den nyreligiøse bevegelsen er likevel utbredt verden rundt, også i Norge.

Astrologi

N.A.F. Horoskop

Hva er astrologi?

Det er funnet skrifter om astrologi helt tilbake til år 650 f.Kr. og hadde sitt opphav da menneskene begynte å studere himmelen. Helt frem til 1500-tallet har astrologi i mindre grad vært en populær religiøs retning over hele Europa. Berømte vitenskapsmenn som Nikolaus Kopernikus og Galileo Galilei var aktive medlemmer av astrologien. Det er Galilei som utelukket astrologi fra det vitenskapelige spekteret.

Siden renessansen har astrologi utviklet seg lite. Astrologi er i dag et viktig markedsområde og blir brukt i blant annet ukeblader og aviser i form av horoskop.

Den Norske Astrologiske Foreningen (N.A.F.) er et eksempel på en norsk astrologisk gruppe. Foreningen ble stiftet i 1979 ved universitetet i Oslo, og har et eget horoskop. Foreningen har et styre og har gjevnlige generalforsamlinger. Hvis man ønsker å bli medlem kreves det at en må være over 18 år, i tillegg til at en må betale et abonnement på rundt 10 kr avhengig av kursen på den norske kronen.

Kilder: Wikipedia.org, astrologiskforening.no, snl.no Bilder: Google

Et horoskop er et kart eller skjema over et menneskes sjebne, og blir som regel kalkulert utifra når man er født.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.