Arrós transgénic: Biotecologia

In Glogpedia

by elisoriano
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Arrós transgénic: Biotecologia

És qualsevol aplicació tecnològica que utilitza sistemes biològics, éssers vius o derivats per a fer o modificar productes o processos per usos específics.

Arròs transgènic

Name: Elisenda Soriano Date: 26/11/2014

L'arròs transgènic ha estat modificat per a contenir altes quantitats de vitamina A, per ajudar a combatre la desnutrició a països del tercer món (per exemple). Per aconseguir aquest aliment transgènic, s'han implantat tres nous gens a l'arròs: dos dels narcisos i el tercer d'un bacteri.

Els organismes genèticament modificats (OGM) són aquells als que, mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, se'ls han alterat el seu ADN.

Biotecnologia

- Podrem consumir aliments amb més vitamines, minerals i proteïnes, i menors continguts en greixos. - Producció d'àcids grassos específics per a ús alimentari o industrial.- Cultius més resistents als atacs de virus, fongs o insectes sense la necessitat d'emprar productes químics, el que suposa un estalvi econòmic i menor dany al medi ambient. - Cultius resistents als herbicides, de manera que es poden mantenir els rendiments reduint el nombre i la quantitat de productes empleats i usant aquells amb característiques ambientals més desitjables. - Major temps de conservació de fruites i verdures. - Augment de la producció. - Disminució dels costos de l'agricultura. - La biotecnologia pot ajudar a preservar la biodiversitat natural. - Cultius tolerants a la sequera i estrès (per exemple, un contingut excessiu de sal a terra)

- Hi ha risc que es produeixi hibridació. - Sempre pot haver-hi un rebuig davant del gen estrany. - Potser els gens no desenvolupen el caràcter de la forma esperada. - Sempre arribaran productes transgènics sense etiquetar als mercats.

Arròs trasngènic

Què és la biotecnologia?

Beneficis

Què són els organismes transgènics?

Riscos

Què és l'arròs transgènic?


Comments

    There are no comments for this Glog.