arquitectura i disseny entreguerres

by musicajpla
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Other
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
arquitectura i disseny entreguerres

ART DÉCOEstil basat en avantguardes com el cubsime i el futurisme que abasta tant l'arquitectura com el disseny. Equilibra la geometria amb el sentit deoratiu. Estarà de moda des del 1920 fins la II Guerra Mundial.

FUNCIONALISMEVolums geomètrics i formes simples adaptades a la funció concreta de l'edifici i de l'espai. Amb l'escola de disseny Bauhaus fundada per W. Gropius el 1919 s'integrarà arquitectura i disseny.

ORGANICISMEEl principal objectiu d'aquesta tendència és integrar l'edifici amb la natura.

Le Corbusier. Villa Saboia (1928-31)

F. Lloyd Wright. Casa sobre la cascada (1935-39)

Walter Gropius. Escola de disseny Bauhaus (1919)

Mies van der Rohe. Pavelló alemany.(1929)

ARQUITECTURA I DISSENY


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.