Armoede in Belgie

In Glogpedia

by tinapol
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Armoede in Belgie

250 00O Vlamingen

Huurders, werklozen, personen van vreemde afkomst

3. WAAROM ?

1 OP 7 BELGEN EN 1 OP 10 VLAMINGEN LEEFT MET EEN INKOMEN ONDER DE ARMOEDEGRENSDIT WIL ZEGGEN DAT JE MINDER DAN € 973 PER MAAND VERDIENTGEM. 2 LLN. IN JE KLAS GROEIEN OP IN ARMOEDE

Leefloon: €817,36Armoedegrens:€ 973

ARMOEDE.Niet kunnen voorzien in levensbehoeftenKANSARM: Een gezin wordt als kansarm geclassificeerd als het zelf aangeeft dat het zwak staat op drie of meer van deze criteria

6 criteria

1. WIE ?

2. WAT ?

5. OPLOSSING ?

4. WAAR ?

Armoede in Belgie

Voedselbanken


Comments

    There are no comments for this Glog.