Architektura w klasycyzmie

In Glogpedia

by Pikosso
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture

Toggle fullscreen Print glog
Architektura w klasycyzmie

Architektura w Klasycyzmie

Czym był klasycyzm?Klasycyzm - styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze (1760 -1830) odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiązywał głównie do antyku.

Przykładem umiaru i delikatnośći moze być Petit Trianon autorstwa Jacquesa Ange Gabriela

Architektura w klasycyzmie W architekturze tego okresu nie pojawiły się nowe rozwiazania konstrukcyjne, ponieważ klasycyzm wzorował się na budowlach antycznych, wiernie odwzorowujac równiż starożytne dekoracje. Poczatkowo architektura tego okresu zachowała delikatność i umiar. Z czasem styl stał się bardziej surowy. W Paryzu powstała budowla naśladujaca rzymski Panteon, nadano jej identyczna nazwę. Najbardziej majestatyczne oblicze klasycyzm osiagnał we Francji w latach 1800 - 1815, w czasach panowania Napoleona 1. Powstały styl nosił nazwę empire. Wzorował się na sztuce starozytnej Grecji, Rzymu i Egiptu. W archiekturze cechowała go dekoracyjność zestawiona z surowościa, monumetalizmem i symetria formy.

Przykładem budowli w stylu empire jest Łuk TriumfalnyW Paryzu, zaprojektowany przez Jeana Francois Chalgrina

Autorem paryskiego Panteonu był architekt Jacques Germein Soufflot


Comments

    There are no comments for this Glog.