Apelles Mestres

by margaserranoflo
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Apelles Mestres

Dibuixant, il·lustrador i caricaturista

Músic, cançoner i folklorista

Viatger icol·leccionista

Poeta i escriptor

Dissenyadorgràfic ibibliòman

Amic itertulià

Dramaturg ifigurinista

Pensador ifilòsof

Jardiner inaturalista


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.