APARELLS QUE INTERVENEN EN LA NUTRICIÓ

by crispolo
Last updated 1 year ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
APARELLS QUE INTERVENEN EN LA NUTRICIÓ

APARELLS QUE INTERVENEN EN LA NUTRICIÓ

Aparell digestiu: S'encarrega de trencar i transformar els aliments per a què el nostre cos pugui aprofitar els nutrients que contenen.

Aparell circulatori: S'encarrega de transportar els nutrients i l'oxigen (O2) a totes les parts del nostre organisme. També porta substàncies de rebuig per a què puguin ser eliminades.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.