aparell circulatori

In Glogpedia

by panguixs
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Zoology

Toggle fullscreen Print glog
aparell circulatori

Què és l'aparell circulatori?Mecanisme de transport:-Du els materials nutritius de l'aparell digestiu a les cèl·lules.-Du l'oxigen de les estructures respiratories a les cèl·lules.-Porta els materials resuduals de les cèl·lules.-Transporta elements del sistema immunològic.

Aparell digestiu dels orgainsmes senzills:-És el cas dels porífers, el cnidaris...-Aparell circulatori inexistent (els nutrients arriben a totes les cèl·lules)-Líquid circulatori impulsat pels moviments del cos.

L'APARELL CIRCULATORI

Ciències naturals2n Èpsilon

Paula Caballero Roca

Aparell circulatori tancat:-Líquid circulatori circula per una xarxa de vassos. -Es dóna l'intercanvi de materials per la permeabilitat de les parets dels vassos.-Exemples: peixos, amfibis, rèptils, cocodrils, aus, mamífers i cefalòpodes.

Classificació morfològica d'aparells circulatoris

Aparell circulatori organismes complexes (grans):-Tenen aparell circulatori:1r: senzill2n: complet: constituït per artèries, venes i capil·lars.-Apareix un òrgan propulsor: el cor.

Aparell circulatori obert:-Recorregut: cor->vassos ->cavitats/sinus->vassos->cor-Líquid circulatori desenboca en cavitats/llacues o en sinus.-Cavitats/llacunes: el líquid circulatori s'atura, és on es dóna l'intercanvi de materials amb les cèl·lules.-Sinus el líquid circulatori banya directament els òrgans.Exemples:-Mol·luscs-Artròpodes(No cefalòpodes).

-Aparell circulatori tancat.-Format per un seguit de tubs per on circula la sang.-Consta de dos vassos:-Vas dorsal-Vas ventral

Senzilla:-La sang passa una sola vegada pel cor en una volta sencera al cos.-1 sol circuit:Cor-> brànquies-> resta del cos

Aparell circulatori dels vertebrats

Aparell circulatori dels anèl·lids

Doble:-La sang passa dues vegades pel cor en una volta sencera al cos.-2 circuits:-MENOR/PULMONAR: cor->pulmons-MAJOR: cor->resta del cos

Circulació doble incompleta:-Cor dividit en 3 compartiments:->1 ventricle->2 aurícules-Barreja de sang oxigenada + sang sense oxigen.-Exemples: amfibis i rèptils, menys els cocodrils.

Circulació doble completa:-Cor dividit en 4 compartiments:->2 ventrícles->2 aurícules-La sang oxigenada no es barreja amb la sang sense oxigen.-Exemples: cocodrils, aus i mamífers.


Comments

    There are no comments for this Glog.