Aparell Circulatori Javi MF

In Glogpedia

by joancarlesvilaulloa
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy
Grade:
5,6

Toggle fullscreen Print glog
Aparell Circulatori Javi MF

Funcionament del cor:tot i estar separades,la part dreta i la part esquerra del cor es contreu i es relaxa alhora.La part dreta recull la sang pobra eb oxigen procedent del cos i l'envia als pulmons.la part esquerra recull la sang rica en oxigen que va dels pulmons i l'envia per tot el cos.

L'aparell circulatori

vasos sanginisEls vasos sanguinis son els conductors pels quals la sang circula per tot el cos per tal de distribuir-la a totes le cèl·lules formen una xarxa ramificada de tubs cada vegada mes estrets que arriben a qualsevol part del cos. N'ha de tres tipus:arteries,venes i capil·lars.

L'aparell circulatori està format per vasos sanguinis ( arteries,venes i capil·lars) i el cor, les seves funcions son: transportar substancies i combrate malalties.

Circulacio de la sangLa sang està formada pel plasma i mil.lions de cel·lules sanguinies(glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes), que circulen per l'interior dels vasos sanguinis.

La sang circula pels vasos sanguinis en un circuit tancat. fa sempre el mateix recorregut, pero seguix dos circuits:el pulmonar i el general


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.