Antiken

In Glogpedia

by Bekkaham
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Ancient History

Toggle fullscreen Print glog
Antiken

http://youtu.be/IJ_AhSpc25c

Här har ni fakta om Antiken Grekland i form av korta filmer, bilder och texter

Antiken

Litteratur i antikens GreklandUnder blomstringsperioden i Grekland så utvecklades litteraturen. En av de stora författarna under den här tiden var Archilochus. Han skrev på ett helt annat sätt än vad Homeros hade gjort tidigare. Han skrev om egna upplevelser, han hade varit med och koloniserat en av öarna i den grekiska ö-världen och skrev om hur det var. Det han skrev speglade hans egen tid och det här var något helt nytt i den grekiska litteraturen och i litteratur överhuvudtaget, han skrev den första västerländska litteraturen. En annan viktig författare var Sapfo. En kvinna som levde på den grekiska ön Lesbos. Hon var gift och hade ett barn och hon skrev om sitt eget liv, vad hon upplevde och kände. Hon var rik och beskrev miljöer som var priviligierade och förspända men det hon skrev om var hennes egna sanna känslor. Så både Sapfo och Archilochus skrev om egna upplevelser och erfarenheter - ett helt nytt sätt att skriva på. Det som var speciellt med Sapfo var att hon var bisexuell och skrev om kärleksrelationer till andra kvinnor. Överhuvudtaget har hennes kärleksdikter blivit väldigt berömda och älskade ända in i vår tid.

Aten och SpartaAten och Sparta var de stadsstater som kom att betyda mest för Grekland och den grekiska kulturen. De talade samma språk och hade ungefär samma föreställningar om gudar och religion. Men deras utveckling blev väldigt olika. I Aten var det till att börja med bara de rika som styrde, på bekostnad av de fattiga. Den här ordningen kritiserades väldigt kraftigt av en politiker och författare som hette Solon. Han skrev dikter om hur dåligt systemet var och hur illa det skulle gå för Aten. De här dikterna framförde han på torget i Aten. Det som var positivt med Solon var att han hade förtroende både bland de fattiga och bland de rika. Därför fick han ett uppdrag att komma underfund med ett system som fungerade och där alla kunde känna sig nöjda. Han kom fram till ett system som vi idag kallar för demokrati där alla får vara med och bestämma. Ett system där alla vuxna fria män fick vara med på torget i Aten och ta beslut om lagar och liknande. Det här är ett slags ideal som vi ofta pratar om i dagens samhälle, att tänk om man hade det som i det gamla Grekland. Och - visst - det här var på pappret en väldigt bra demokratisk form men i praktiken var det nog så fortfarande att de rika hade lite mer att säga till om än de fattiga. Men det är härifrån vi har idéerna om demokrati idag. Sparat fick en helt annan inriktning. De upplevde en väldigt stor befolkningsökning. De hade svårt med försörjning, med mat att folk skulle klara sig och överleva. De behövde lösa sina problem på något sätt. Andra delar av Grekland hade ägnat sig åt kolonisation, när det blev för många i staden hade vissa gett sig iväg och koloniserat andra delar av medelhavsområdet. Men - nej - det gjorde inte Sparta. De startade krig. De anföll ett folk som kallades för Messenierna och gjorde dem till ett slags slavfolk. På det här sättet skapade man en väldig militärstat, man var tvungen att hålla ordning på det här folket och man satsade hårt på militär utbildning. Den här militärstaten har blivit känd till eftervärlden att man förde ett väldigt hårt och enkelt liv. Pojkar skickades tidigt till militärtjänst och fick leva det allra hårdaste liv man kan tänka sig med lite mat och ganska svåra förhållanden. Så Sparta blev verkligen en militärstat.

Den grekiska stadstatenNär den mörka tiden äntligen var över i Grekland inleddes en tid av blomstring och expansion för den grekiska kulturen. Handel och samarbete spreds i hela Grekland och var ett led i framgången som hela den här kulturen hade. Det som var väldigt viktigt i den grekiska kulturen var staden. De här städerna i Grekland var alla utformade på ungefär samma sätt. Den enskilda staden var självständig med landsbygd runt omkring och varje stad hade sin egen politik och sitt eget styre och sitt eget sätt att lösa problem och möjligheter. I varje stad fanns det en försvarsanläggning och en helgedom. De låg oftast på samma plats i staden. Helgedomen var ofta tillägnad någon av de grekiska gudarna. Som till exempel i Aten där helgedomen var tillägnad gudinnan Atena. Försvarsanläggningarna kallades för Akropolis och tittar man just på Aten så finns deras Akropolis kvar än idag. Det fanns också ett torg som låg mitt i staden, det fungerade som samlingsplats för att göra omröstningar, försäljning eller om man skulle samla ihop en krigshär. Torgen hade också ett särskilt namn, de kallades för agora. Överhuvudtaget var den grekiska staden en självständig liten enhet men med stort samarbete mellan de olika städerna och därmed en gemensam kultur. Den här framgången som de här städerna hade gjorde att befolkningen i de flesta av de här stadsstaterna växte och det blev trångt i städerna. På grund av detta inledde man ytterligare en våg av kolonisation. Men den här gången spreds den grekiska kulturen i hela medelhavsområdet. Hela vägen bort till Spanien, den franska kusten, Italien och även den nordafrikanska kusten. På så sätt spred sig både det grekiska språket och kulturen över ett stort område runt Medelhavet.

De grekiska krigen

Coola gubbarhttps://m.youtube.com/watch?v=MCp0nsIkZrg


Comments

    There are no comments for this Glog.