Antična Književnost

In Glogpedia

by rosanaarifin
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Antična Književnost

ANTIČNA KNJIŽEVNOST

STARA GRŠKA KNJIŽEVNOSTARHAIČNA DOBA (8.-5. st.p.n.št.) -razvoj epike in lirike, višek epike -predstavniki: HOMER, SAPFO, ANAKREONATIŠKA DOBA (do 3. st.p.n.št.) -razvoj dramatike, višek tragedije -predstavniki: SOFOKLES, AISHIL, TESPIS, EVRIDIPHELENISTIČNA DOBA (do 5. st.n.št.) -razvoj komedije, pesništva in pripovedništva -ustvarjalni upad

STARA RIMSKA KNJIŽEVNOST-posnema grško, razvoj satire, latinicaARHAIČNA DOBA (240-81 p.n.št.) -prevod Homerjeve Odiseje (suženj Livij) -izvirni tip komedije (Plavt, Dvojčka)ZLATA DOBA (81 p.n.št.-14-n-št-) -razvoj pesništva: Vergil, razvoj govorništva (Cicero) -vrh poezije (HORAC, KATUL...)in književnosti SREBRNA DOBA (14-117) -knjižni upad, razvoj dramatike, antične teme DOBA UPADA (117-467) -malo del, ni vidnega razvoja

ANTIGONA-SOFOKLES-mit o tebanski družini-tragedija-del trilogije-OSEBE: -JOKASTA+LAJ=OJDIP -JOKASTA+OJDIP=ISMENA, ANTIGONA,ETEOKLEJ, POLINEJK -KREON+EVRIDIKA=HAJMON-povezovalna vloga zbora

ILIADA (9.stol.pr.n.št.) -HOMER-mit o trojanski vojni-jabolko spora-junaški ep-POVOD: Paris odpelje Heleno, Menelajevo ženo-15000 heksametrov, 24 spevov

EP-obsežna pripovedna pesnitev-junaški, verski, zgodovinski....-EPIZODE-RETARDACIJE-SPEVI

TRAGEDIJA-junak doživi propad (fizični...)-dramatski trikotnik-KATARZA (očiščenje)-etičen namen-vzvišena snov

BLAGOSLOV LJUBEZNI-GAJ VALERIJ KATUL-okrog 87 do 54 p.n.št.-ljubezenska tematika-predstavitev osebne ljubezni-IGRAČKA-kratka svobodna pesmica-liričen slog-katul-neoterik

DVOJČKA (202 p.n.št.)-PLAVT-SNOV: vsakdanje življenje-zamenjava dvojčkov-nastopajo povprečni ljudje (Menajhmus, starec...)-v nižjem pogovornem jeziku-situacijska komika

EPODA (30 p.n.št.)-HARATIUS FLACCUS-HORAC-verzni prestop-enjambement-metonimija večnosti=LJUBEZEN-24 verzov, 12 kitic-lahkotna ljubezenska pesem-VSEBINA: dekle, ki priseže fantu ljubezen in nato odide z bogatejšim

VRSTE KOMIKE: groteskna, telesna, besedna, karakterna, situacijska, telesna

ANTIČNA KOMEDIJA-starejša ali antična (Aristofan, satirična)-mlajša ali nova(Terenc, Plavt, ni satirike)

SVATOVSKA PESEM-SAPFO-sapfična kitica-kvartina, ki obsega tri verze s petimi stopicami in dvostopični sklepni verz -pomembna čustva- notranjost, telesno dogajanje-nežna ljubezen, notranja žalost


Comments

    There are no comments for this Glog.