Antična književnost

In Glogpedia

by klaragajsek
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Ancient History

Toggle fullscreen Print glog
Antična književnost

ANTIČNA KNJIŽEVNOST

Sofoklej je bil starogrški dramatik.Njegova znana dela sta Antigona in Kralj Ojdip.Homer je bil antični grški pesnik. Homersko vprašanje; je bil Homer res avtor dveh najpomembnejših antičnih epov Iliade in Odiseje?

Plavt: DvojčkaPlavt je eden največjih piscev komedije.Njegovo znamenito delo je komedija Dvojčka (202 pr. n. št.).V komedijo so vključene ljudske burke, glasba, peto besedilo, nižje pogovorni izrazi.

Rimska književnost-odvisna od grške- prevzamejo tragedijo, komedijo, ep, elegijo, epigram, odo- predstavniki so Horac, Katul, Tibul, Properc,...

Grška književnost-predstavniki so Anakreon, Sapfo, Homer,...-razvijejo vse tri knjižne zvrsti; liriko, epiko, dramatiko-grško gledališče

Dramatski trikotnik sestavljajo zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova.

GRŠKA IN RIMSKA KNJIŽEVNOST1000 pr. n. št. - 5. stol. n. št.

Antična komedija-starejša-antična: razvijal jo je Aristofan, bila je satirična-mlajša-nova: razvijala sta jo Plavt in Terenc, brez satirične podlage, prikazovala je zasebno življenje smešni in moralno-poučni podobi

EPODA je pesem iz dvovrstičnih kitic, ki imajo po dva neenaka verza.

Stara grška književnostArhaična doba Atiška doba Helenistična doba

EPEp je pripovedna pesnitev, pri Grkih in Rimljanih je pisan v heksametrih. Po vsebini poznamo junaškega, verskega, zgodovinskega, satiričnega, viteškega,...Snov epov je vzeta iz mitologije, zgodovine, verstev.

ILIADAJe mit o trojanski vojni. Poleg zgodovinskih virov vključuje tudi mitološke.


Comments

    There are no comments for this Glog.