Anders Evalueren

In Glogpedia

by catodebaets
Last updated 3 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Lesson Planning

Toggle fullscreen Print glog
Anders Evalueren

Author: Cato

Course: DCo-DCs 1-jaar

Fasen in het evaluatieproces1. Verzamelen van informatie2. Beoordelen van gegevens 3. Beslissen 4. Rapporteren

Van een toets- naar een assessmentcultuurBehavioristisme vs. Constructivisme Beoordelen vs. BegeleidenKennisreproductie vs. KennisconstructieProductevaluatie vs. Proces én productSchriftelijke toets vs. Veelzijdig toetsenPassieve rol lln. vs. Actieve rol lln. Normgericht vs. Criteriumgericht... vs. ...

Kenmerken alternatieve evaluatievormen1. Aangepast aan de kenmerken van de lln. 2. Integratie met onderwijzen en leren. 3. Betrokkenheid van leerkrachten én lln.4. Kennisconstructie als uitgangspunt, niet kennisreproductie 5. Gebruik van authentieke of levensechte prestatiesituaties

Anders Evalueren

1. Verzamelen van informatie

2. Beoordelen van gegevens

3. Beslissen

Stap 1. Ontwerpen van een evaluatietaak - Wat moeten de lln. verstaan en kunnen? (leeruitkomsten?) - Waarom evalueren we en hoe gebruiken we de gegevens? (doelen?) - Voor wie zijn de evaluatiegegevens bedoeld? (publiek?)Stap 2. Beschrijven van evaluatietaken - Wat is de precieze taak of opdracht die de lln. moeten oplossen? - Hoe ziet de evaluatie er praktisch uit? Tijdschema? Volgorde? Welke instructies? Individueel/in groep? Hulpmiddelen? - Welke voorkennis om tot een goed einde te brengen? Stap 3. Ontwikkelen van criteria en rubrieken - Criterium = de basis waarop we oordelen/voorwaarden voor succes - Rubriek = kwaliteitscontinuüm

Om de betrouwbaarheid van een beoordeling te (proberen) garanderen, moeten er scoringsrichtlijnen opgesteld worden. Verschillende evaluatielijsten:A. Observatieschalen/checklist - gedragingen worden gescoord met ja/nee - geen waardeoordeel aan de geobserveerde gedragingen B. Beoordelingsschalen - grafische schaal - numerieke schaal - kwalitatieve schaal - gecombineerde schaal

= gebruiken van de resultaten (gebaseerd op beslissingen in stap 1)Waarvoor worden de evaluatiegegevens gebruikt? Beslissingen hangen af van het vooropgestelde doel: Diagnosticeren, feedback geven, optimaliseren van de instructie, leerverwachtingen communiceren, motiveren, aandacht en inspanningen van leerlingen stimuleren, attestering...

4. Rapporteren

= terugkoppelen van evaluatiegegevensPuntenrapport versus narratief rapport?

Evalueren van competenties Evalueren van attitudes (cursus DCo)

12


Comments

    There are no comments for this Glog.