Ancient Mesopotamia

In Glogpedia

by MrReGlog
Last updated 9 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World & Ancient History

Toggle fullscreen Print glog
Ancient Mesopotamia

Gamle Mesopotamia

5000 f.Kr - 600 f. Kr.

Mesopotamia var ”landet mellom elvene”. Det laa mellom elvene Eufrat og Tigris i dagen Syria og Irak.

Sumer var preget av stor sosial klassedeling. Paa toppen stod de regjerende prestekongene, saa kom overklassen, bondebefolkningen og til slutt slavene. Bondebefolkningen (underklassen) ble betalt for arbeidet sitt, enten om de drev butikk eller jobbet ute paa markedene. Underklassen jobbet veldig hardt, men alle hadde et hjem, og kledde seg i fine smykker og klaer. Det var ingen lover mot gifte seg inn i en hoyere klasse, eller bli skribent, prest eller prestinne.

Av lover og regler, hadde de Kong Hammurabis kode, som bestod av 282 lover. Omtrent halvparten av disse handler om avtaler og kontrakter, for eksempel lonning av en oksearbeider osv. Andre regler var for kjop og salg, eks. at en byggmester hadde ansvar hvis et hus kollapset. En tredjedel av lovene handlet om arv, skillsmisse, farskap og seksuell adferd. Bare en regel gjaldt det ”offentlige”; at hvis en dommer gjor en feil i avgjorelsen, skal han faa bot og miste plassen som dommer. Resten av loven handler om militaer tjeneste.

”Teokratisk sosialistisk” samfunn Lederne for hver bystat eide ikke landet, men passet paa det for gudene. Byene ble bygget rundt et tempel, og mye av dagen ble brukt til aa finne maater for gjore gudene fornyde. Bystatene holdt det meste for seg selv. De handlet, og tidvis gikk til krig, men hver bystat hadde sin gud og kongene onsket ikke bryte inn i en annen Guds territorium.

Mesopotamia hadde et ganske velutviklet jordbruk som forte til overskudd av bade korn og animalske produkter. De hadde ingen form for valuta, men drev med byttehandel. Verdien ble bestemt av ettersporsel, tilgjengelighet og kvaliteten paa produktene. I bystaten Sumer, var Ur et viktig senter for handel og kommersielle aktiviteter. Men i hver by var tempelet midtpunktet for all handel og sysselsetting. Hvor god konomi byen hadde, avheng av hvor byen var plassert. Byene nrme elvene hadde ofte bedre konomi enn de som laa lengre inn i landet. Okonomien i Mesopotamia var bra, og de utviklet et skriftsystem for holde regnskap ved kjop og salg.

Mesopotamia var preget av polyteisme, og den religise praksisen varierte mellom tid og avstand. Gudene kunne representere byer eller krefter i det gamle Mesopotamia. Prester var en stor del av den sosiale strukturen i Mesopotamia, og det var ofte flere templer i en by. Hver gud hadde prester, templer og tilhengere. Noen guder ble ogs sett paa som sterkere enn andre, men det var ikke for i den senere perioden av Mesopotamia at de begynte rangere gudene i rekkeflge etter betydning. Noen guder hadde ogs menneskelig form, og krevde mat og drikke. I folge J Bottero ble ikke gudene sett paa som mystiske, men de ble sett paa som hoye mestere som skulle folges og fryktes.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.