Amiltzen

by kurubioa
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Amiltzen

Z

ure ondoan nago bakarrik

H

emen ere ez dut lekurik, hemen ere arrotza naiz ni, esaidazu zure hitzekin zure baitan ba al den bakerik.

H

N

on aurkitu bidea ikasbide antzua,hain madarikatua ulertu ez genuen ez jakinontzat.

emen ere ez dut lekurik, nire baitan arrotza naiz ni.

N

on aurkitu bidea ikasbide antzua,hain madarikatuaulertu ez genuen ez jakinak.

N

on aurkitu bidea irtenbidea non da ene bidea,

ene bidea, ene bidea

E

ne oinek

ez dute

ene eskuek

ez dute

ezer zapaltzen

...eta amiltzen

ez dute

ari naiz

...eta amiltzen

...eta amiltzen

ari naiz

ari naiz

eta amiltzen ari naiz

I

kasbide antzua ta madarikatua,ulertu ez genuen ez jakinontzat,amiltzen gelditzeko...heldulekua, heldulekua

ezer oratzen

ez dute


Comments

    There are no comments for this Glog.