amazonegebied

In Glogpedia

by amazonegebied
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology

Toggle fullscreen Print glog
amazonegebied

AMAZONE:Uitputting & Aantasting

Wat zijn de effecten van uitputting en aantasting op het Amazoneregenwoud?

Hier staat hoeveel vierkante kilometer regenwoud er per jaar gekapt wordt.

BrazilDe houtkap is de afgelopen 8 jaar sterk verminderd maar in 2013 is het juist weer toegenomen.De boswet is aangenomen om de economische groei te bevorderen. In tijden van economische crisis komt het tropisch regenwoud vaak op de tweede plaats.

UitputtingVeel bedrijven kappen bomen in de Amazone of ze halen er ertsen uit de grond. De bewoners raken daarom hun gebieden kwijt en de Amazone haar vruchtbare bodem.

AantastingDoor het amazoneregenwoud loopt ook de amazone rivier, waarin bedrijven dammen plaatsen om energie op te wekken. Dit heeft slechte gevolgen voor de amazone plus haar bewoners.

Dit filmpje gaat over "deforestation"

Dit filmpje gaat over de Belo Monte dam

Dit filmpje gaat over de nadelen van de nieuwe boswet


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.